Skype_Picture_2023_02_14T07_10_28_094Z.jpeg

ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Галт сумын ЕБС-ийн 50 хүүхдийн дотуур байранд Гал түймэр унтраах, аврах 76 дугаар ангийн тархалтын сургууль зохион байгууллаа. Сургалтаар “Галын…

Skype_Picture_2023_02_07T04_20_44_724Z.jpeg

Хяналт шалгалт хийгдэж байна

Сүм хийд, шашны байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг гал түймрийн улсын хяналтын…

Skype_Picture_2023_02_07T03_16_17_079Z.jpeg

Танхимын сургалт зохион байгуулав

Тариалан сумын Гал түймэр унтраах, аврах 46 дугаар ангиас тус сумын сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын нийт 21 ажилтанд танхимын сургалтыг …

Skype_Picture_2023_02_07T03_05_07_889Z.jpeg

Сайн үйлс

Монголын уламжлалт цагаан сарын баярыг угтаж ахмад настанаа хүндлэх, асрах, сэтгэлийн дэм өгөх зорилгоор Гал түймэр унтраах, аврах 27 дугаар…