ТАНХИМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

IMG_0005.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр жил бүрийн 10 дугаар сарын 13-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Энэхүү өдрийг угтан Хөвсгөл аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 8-ний өдөр ерөнхий боловсролын сургууль, аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчид “Аюулгүй амьдрах ухаан”, гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, гал унтраагуулын төрөл, хэрхэн ашиглах талаар мэдлэг олгох 2 цагийн танхимын сургалтыг нийт 126 хүнд  сургалт зохион байгууллаа.
scroll to top