“ГТУА 46-АНГИЙН АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.”

4.jpg

ОБEГ-ын дэд даргын 2019.10.04 21/2338 албан үүргийг хэрэгжүүлж цагдаагийн дэд хурандаа Б.Бат-Өлзий алба хаагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мөн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар хичээл сургалт орлоо.

scroll to top