ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМАНД КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ 4 ҮЕ ШАТТАЙ ХИЙГДЛЭЭ.

Capture.png

Хөвсгөл аймгийн Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн анги, төрийн байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, гамшгийн бодит нөхцөл байдал үүссэн үед хариу арга хэмжээ авах чадвар эзэмшүүлэх, байгууллагын харилцан ажиллагааг сайжруулах, сумын хүч хэрэгслийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг нэмэгдүүлэх чиглэглээр 2019 оны 11-р сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 11-р сарын 08-ны өдөр ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ зохион байгууллаа.

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуульд нийт 125 хүн хамрагдсан. Удирдамжийн дагуу 4 үе шаттайгаар зохион байгуулагдсан.

  1. Нэээлт нэгдсэн арга хэмжээ, бэлтгэл бэлэн байдал
  2. Удирдах бүрэлдэхүүний штабын дадлага сургууль
  3. Албан байгууллага мэргэжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгах
  4. Удирдах бүрэлдэхүүний сорилтыг авч амжилттай зохион байгууллаа.

.

scroll to top