АВРАГЧ НОХОЙН ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

119516190_746754259511725_1241185728652729771_n.jpg

Хөвсгөл аймгийн Онцгой байдлын газраас 2020 оны албаны хичээл сургалтын нээлтэнд зориулан Аврагч нохойн үзүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.

Аврагч нохойн үзүүлэх сургалтаар хэрэглэлтэй дасгал хийж гүйцэтгэх, эрэн хайх, үнэрлэх, эд зүйлийг самнаж эрэн хайх, тэвчээрийн дасгал зэргийг хийлгэж алба хаагчидад аврагч нохойн сурсан зүйл болон ур чадварыг танилцууллаа.

scroll to top