ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ

IMG_1159.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/217 дугаар тушаал, бүсийн төвийн захирагчийн 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03 дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын А/88 дугаар тушаалаар 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 14:00 цагт Хөвсгөл аймгийн Онцгой байдлын газар хүйтний улирлын хувцсанд шилжив.

Онцгой байдлын албаны хэмжээнд хүйтний улирлын хувцсанд шилжихтэй холбогдуулан Онцгой байдлын газрын удирдах бүрэлдэхүүн, Гал түймэр унтраах, аврах 27, 46, 69, 73, 76 дугаар анги, Эрэн хайх, аврах салбарын алба хаагчдын хувцасны үзлэгийг зохион байгууллаа.

scroll to top