Спорт заалны үйл ажиллагааг нээлээ

5eb11ed660559.jpeg

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/24 дүгээр захирамжаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалнаас бусад спорт заалны үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллагаас тавих шаардлагыг бүрэн хангуулан 16-аас дээш насны иргэдэд 10 цагаас 21 цагийн хооронд үйл ажиллагааг явуулахыг зөвшөөрлөө.

scroll to top