12-17 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТ ХИЙГДЭХЭЭР БОЛЛОО

8df747dfe81ef4f62d220f9ec9764609.jpg

Мөрөн сумын Засаг даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/130 дугаар захирамжаар 2021 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 12-17 насны хүүхдийн вакцинжуулалт дараах цэгүүдэд хийгдэхээр боллоо.

scroll to top