Байгууллагын “Эцэг, эхийн зөвлөл”-ийн уулзалт боллоо

Skype_Picture_2023_02_03T06_13_52_987Z.jpeg

Тус зөвлөгөөнд ирсэн алба хаагчдын гэр бүлд Онцгой байдлын газрын 2022 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг танилцуулж, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр, алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийг хооронд нь танилцуулах, тулгамдаж байгаа асуудлын талаар хэлэлцлээ.

Мөн  Онцгой байдлын газар, алба хаагч, алба хаагчдын гэр бүлийн гишүүнтэй сахилгын зөрчил гаргахгүй ажиллах талаар гурвалсан гэрээнд гарын үсэг зурж, цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөгөө ярилцаж, албаны үйл ажиллагаа, байр тасалгаа, албаны машин техник, албаны музейг үзэж сонирхуулсан юм.

scroll to top