ТҮНЭЛ СУМАНД АЖИЛЛАА

Skype_Picture_2023_03_06T06_56_54_986Z.jpeg

Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан, Түнэл сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран сумын Онцгой комисс, мэргэжлийн анги, төрийн  байгууллагуудын удирдлагууд “БЭЛЭН БАЙ” сургалын багцаар танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.  

Танхимын сургалтаар Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч ахлах дэслэгч С.Анхбаяр “Обьекын болон ой хээрийн гал түймэр”, Ангиллын сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Г.Болортуяа “Шуурга”, “Газар хөдлөлт”, “Үер” сэдвүүдээр,   Засаг даргын орлогч Ж.Самбалхүндэв, Тамгын газрын дарга Ц.Чимэдмаа, “Бэлэн бай” сургагч багш ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан Б.Энхманлай нар хичээл сургалтыг зохион байгуулж ажиллаа.

scroll to top