ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ДАСГАЛ СУРГУУЛИЛТЫН НОРМАТИВООР ШҮҮЛЭГ АВЛАА

Skype_Picture_2023_10_03T07_31_56_658Z.jpeg

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан “Гал түймэр унтраах дасгал сургуулилтын норматив,гүйцэтгэх аргачлал” удирдамжийн дагуу Гал түймэр унтраах, аврах 27 дугаар ангийн алба хаагчдаас шүүлэг авлаа.

Удирдамжийн дагуу алба хаагч тус бүр ганцаарчилсан 2 төрөл, тасгаар 2 даалгавар гүйцэтгэж,  ур чадвараа дээшлүүлсэн юм.

scroll to top